Tag Archives: คอนโดรถไฟฟ้า

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เผยคอนโดแนวรถไฟฟ้าสดใส

เนื่องจากในปัจจุบันนี้นั้นการคมนาคมโดยรถไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมของวัยทำงานเป็นย่างมากนั้น อาจจะทำให้การสร้างคอนโดที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านั้นจะมีการซื้อขายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาการจราจรที่ชาวกรุงเทพส่วนใหญ่มักจะประสบอย่างหนักในการเดินทางไปยังที่ทำงานช่วงเช้า หรือในเวลากลับบ้านตอนเย็นนั้นต้องพบอยู่ทุกวัน ทำให้การเลี่ยงไปเลือกใช้งานรถไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีโอกาสเป็นอย่างมากที่จะมีการขยายตัวที่มากขึ้น และสามารถที่จะทำกำไรให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2557 นั้นคาดว่าน่าจะมีการเจริญเติมโตที่มากขึ้นกว่า 5% อย่างแน่นอน

คอนโดรถไฟฟ้า

แต่อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังอยู่ในการก่อสร้างที่อาจจะมีการเปิดตัวในอีก 2-3 ปีนั้นอาจจะมีความเสี่ยง เพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเวียนของเงินทุนที่ไม่รองรับทำให้อาจจะต้องมีการเตรียมตัวปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจของบ้านเมืองในอนาคตเผื่อเอาไว้ด้วยเช่นกัน