Category Archives: ตลาดพระเครื่อง

ตลาดพระเครื่องเพื่อเตือนความเข้าใจเชิงลึก

หนึ่งในความลับของเนื้อหาและชีวิตที่มีความสุขคือตามที่พุทธศาสนาสมดุลที่สมบูรณ์แบบ จุดที่หนึ่งจะตื่นขึ้นหรือตรัสรู้ความจริงของจักรวาลและการเชื่อมต่อระหว่างกันของโลก ตลาดพระเครื่องความสมดุลนี้ได้รับการกล่าวถึงว่ามาจากการมีจิตใจที่สงบและสงบสุขซึ่งทั้งสองสิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านชีวิตที่มีศีลธรรมการอธิษฐานการนั่งสมาธิและการปลด มันเป็นอุดมคติเหล่านี้ที่เครื่องประดับชาวพุทธพยายามเตือนผู้เชื่อและผู้ติดตามทุกวัน

ตลาดพระเครื่องและทางสายกลาง

พระพุทธเจ้าตระหนักถึงหลักคำสอนและความเชื่อของศาสนาพุทธประมาณพระพุทธเจ้าประสูติเกิดมาเพื่อพระราชวงศ์พระพุทธเจ้ามีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยในวัยเด็ก นั่นคือจนกว่าเขาจะได้พบกับความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วยของโลกนอกชีวิตที่เขาได้รับการปกป้อง สิ่งนี้กระตุ้นให้เขาละทิ้งความร่ำรวยและความสิ้นเปลืองในการตามชีวิตนักพรต ตลาดพระเครื่องในไม่ช้าเขาก็ตระหนักว่าจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานเราต้องติดตามสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความยากจนและความหรูหราและระหว่างขั้วลบและขั้วบวก

ทางสายกลางยังหมายถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย  มันหมายถึงการไม่ถูกรบกวนหรือได้รับผลกระทบจากความโกรธหรือความสุขที่รุนแรง นอกจากนี้ยังหมายถึงการมองทุกอย่างจากทุกด้านและไม่ต้องลำเอียงเมื่อตัดสิน ตลาดพระเครื่องในทางกลับกันก็ถูกสอนว่าถูกแยกออกจากมุมมองและวิธีการทางโลกเช่นเงินสิ่งของสิ่งของความคิดเชิงลบส่วนเกินและอำนาจ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าถูกแยกออกจากมนุษยชาติ หากมีสิ่งอื่นใดพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนรักซึ่งกันและกันจักรวาลและธรรมชาติและการใช้ชีวิตที่เห็นอกเห็นใจและมีเมตตากรุณา

ตลาดพระเครื่องและการปลุก

เนื่องจากคำว่าการปลดมักใช้ในคำสอนทางพุทธศาสนาบางคนอาจคิดว่ามีความขัดแย้งระหว่างกับการสวมใส่ตลาดพระเครื่อง บางคนอาจถามตัวเองว่าฉันจะติดตามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรโดยการสวมใส่สิ่งที่มีค่าเป็นวัตถุ จะต้องเข้าใจตลาดพระเครื่องชาวพุทธไม่ควรมองว่าเป็น เครื่องประดับที่มีค่าหรือเพียงแค่แหวนสร้อยข้อมือหรือจี้ เราควรเห็นตลาดพระเครื่องของชาวพุทธเป็นเครื่องเตือนใจถึงคำสอนและอุดมคติของศาสนาพุทธและทางสายกลาง คุณไม่ได้สวมใส่เครื่องประดับทางพุทธศาสนาเพียงเพื่อปรับปรุงเครื่องแต่งกายของคุณหรือเพื่ออวดแหวนใหม่ของคุณ

ตลาดพระเครื่องชิ้นพิเศษเหล่านี้ควรสวมใส่เพื่อรักษาคำสอนของความกลมกลืนสมดุลการตรัสรู้และการแยกออกใกล้กับหัวใจและวิญญาณ แหวนบัวตัวอย่างเช่นสามารถเตือนคุณว่าหมายถึงดอกบัวแฉตื่นและในเวลาเดียวกันที่ถูกฝังรากลงไปที่พื้น อีกตัวอย่างที่ดีของเครื่องประดับพุทธที่เต็มไปด้วยความหมายคือจี้ธรรมะ, จี้แกะสลักอย่างประณีตที่มีใบรูปเคารพและล้อธรรมะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางหรือเพื่อปลุกและเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน