การเลือกท่อร้อยสายไฟ PVC อย่างเหมาะสมมีความสำคัญพอ ๆ

เนื่องจากการบรรทุกเกินพิกัดอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น การระเบิด ไฟฟ้าช็อต ซึ่งอาจทำให้สูญเสียชีวิต เงินทุน และเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์มีที่พักสำหรับการกำหนดค่าการโหลดต่างๆ เนื่องจากมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะนำให้ใส่ท่อร้อยสายไฟ PVC ที่ปลอดภัยและได้รับอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ การโหลดมากกว่าน้ำหนักที่กำหนดที่ผลิต การเติมเกินขีดจำกัดและข้อกำหนดการบรรจุตัวนำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการระบุปัญหาการโอเวอร์โหลด

วิธีการต่อสู้กับท่อร้อยสายไฟ PVC ที่บรรจุเกิน

เพื่อให้แน่ใจว่าโหลดอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ท่อร้อยสายไฟ PVC และการบรรจุอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบสายไฟที่ไม่ได้ใช้และถอดออกแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาสั้นๆ หากถาดมีการบรรจุมากเกินไปเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมและ/หรือการออกแบบที่ไม่ดี ทางออกที่ดีที่สุดคือการเพิ่มถาดเสริมเข้าไปตามปัจจัยพื้นฐานที่ให้ไว้ข้างต้น แนวทางแบบมืออาชีพอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันการบรรจุเกินคือการทบทวน

ปฏิบัติตามแนวทางการติดตั้งของผู้ผลิตขณะติดตั้งสายไฟในอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานหนักหรือใช้งานเกินพิกัด อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักประการหนึ่งของการโอเวอร์โหลดคือสายไฟที่ถูกละทิ้งสำหรับวงจรและตัวนำไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป ซึ่งมักจะไม่หลุดออกจากท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว เมื่อเปลี่ยนหรือเพิ่มถาดอื่นเพื่อการขยาย วิธีแก้ไขคือถอดสายไฟทิ้งเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป ผู้ผลิตถาดสายเคเบิลออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ

ท่อร้อยสายไฟ PVC ป้องกันความเสียหายต่อสายเคเบิลและตัวนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องการนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นด้วยความพึงพอใจในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า หลายคนดูถูกดูแคลนความสำคัญของการยึดสายเคเบิลในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งของกระบวนการจัดการสายเคเบิลของคุณ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ หนึ่งในอุปกรณ์ที่แนะนำอย่างยิ่งคือท่อร้อยสายไฟ PVC มีเหตุผลมากมายที่ควรใช้ถาดสายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยของสายเคเบิลของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุไฟไหม้ สาเหตุหลักประการหนึ่งคือช่วยรักษาระยะห่างระหว่างสายเคเบิลอย่างเหมาะสมและเก็บไว้ในถาดเดียว

แรงจูงใจหลักคือการกำหนดเส้นทางที่ปลอดภัยไปยังสายไฟของคุณ และปกป้องสายไฟทั้งหมดไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีอันตราย ความชื้น หรือฝุ่นละอองอื่นๆ มันเก็บท่อร้อยสายไฟ PVC ทั้งหมดไว้ในถาดเดียวและให้เส้นทางที่ถูกต้อง รองรับสายไฟโดยรวมของคุณและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุไฟไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ การเลือกถาดสายเคเบิลที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและรวมถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความทนทานต่อความชื้น อุณหภูมิสูงหรือต่ำ ทนต่อสารเคมี ความต้านทานแรงดึง และสิ่งอื่น ๆ ตามความต้องการใช้งานในอุตสาหกรรมของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.pri-products.com/index.php/products/upvc-conduit