ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์คืออะไรและผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะปรับปรุงอันดับรับทำ SEO

ตามชื่อของพวกเขา ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะตรวจสอบข้อบกพร่องในเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้รับการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาที่สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ดำเนินการประเมินรับทำ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา) เต็มรูปแบบของเว็บไซต์และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำซึ่งควรทำเพื่อให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหามากขึ้น

ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ SEO

ในเชิงลึกของโค้ด HTML ของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแท็ก META และแท็กรูปภาพ Alt ร่วมกับการวิเคราะห์ SEO ของการออกแบบเว็บไซต์ น้ำหนักข้อความคีย์เวิร์ด เวลาในการดาวน์โหลด และคุณสมบัติ SEO อื่นๆ ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะสร้างรายงานรับทำ SEO โดยละเอียดซึ่งประกอบด้วยแท็ก META ที่สร้างขึ้นเอง แท็ก alt และแนะนำการแก้ไขเว็บไซต์อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์และบริษัทรับทำ SEO อื่นๆ มีความแตกต่างหลายประการ บริษัท SEO ส่วนใหญ่ประเมินและรายงานเกี่ยวกับโค้ด HTML ของเว็บไซต์ทั่วไปและคุณลักษณะการออกแบบเว็บไซต์ที่จำกัดเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะเสนอการประเมินโดยละเอียดและรายงาน SEO ของโค้ด HTML และทุกแง่มุมของการออกแบบเว็บไซต์ตั้งแต่ความเกี่ยวข้องของข้อความไปจนถึงการออกแบบที่สวยงาม ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะเสนอรายงาน SEO ที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขที่ควรทำกับเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม บริษัท SEO ทั่วไปจะเน้นเฉพาะสิ่งที่ผิดปกติกับเว็บไซต์โดยไม่เสนอคำแนะนำที่ดีมากมายเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา

บริษัท SEO ทั่วไปส่วนใหญ่จะให้รายงานรับทำ SEO สไตล์ “ตัวตัดคุกกี้” แก่ลูกค้า กล่าวคือบริษัท SEO จำนวนมากจะประเมินเว็บไซต์โดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างรายงานแบบอัตโนมัติ และส่งงานพิมพ์จากรายงาน SEO ทั่วไปให้กับลูกค้า รายงาน SEO ดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของลูกค้า และจะไม่ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรทำเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา https://www.netdesignrank.co.th/