07 Junโกดังขนาดเล็กให้เช่าเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเวลาสำคัญ

การเช่ารถฟอร์คลิฟท์มักเป็นประโยชน์ในกรณีของธุรกิจใหม่ โกดังขนาดเล็กให้เช่าบริษัทก่อสร้าง และคลังสินค้าขนาดเล็ก ด้วยโครงสร้างเงินทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งคลังสินค้า คุณอาจมีเงินเหลือเพียงพอโกดังขนาดเล็กให้เช่าสำหรับรถยกหนึ่งหรือสองคัน และคุณอาจต้องการมากกว่านี้ธุรกิจสตาร์ทอัพแทนที่จะลงทุนในอุปกรณ์ยกที่ลดค่าลงและจะหมายถึงการจัดวางเงินทุน คุณสามารถประหยัดเงินและใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ หรือเก็บไว้เป็นเงินสด

ในการดำเนินงานในช่วงเริ่มต้นของคลังสินค้าหรือธุรกิจค้าส่ง โกดังขนาดเล็กให้เช่าเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นและมีเงินสดเพียงพอสำหรับการซื้ออีกครั้ง คุณก็สามารถทำได้ โกดังขนาดเล็กให้เช่าในระหว่างนี้ คุณสามารถใช้บริการรถยกซึ่งมักจะมีราคาถูกเป็นพิเศษเกษตรกรที่ต้องการอุปกรณ์ยกเฉพาะบางฤดูกาลหรือช่วงพีคสั้นๆ ของเดือน จะไม่ซื้ออุปกรณ์ยกที่จะลดค่าลง ขึ้นสนิมขณะเก็บรักษา และต้องจ่ายค่าประกันเป็นรายเดือน ในกรณีนี้ การเช่ารถโฟล์คลิฟท์นั้นสมเหตุสมผลกว่า

การซื้ออุปกรณ์เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่อาจมีบางครั้งที่พวกเขาต้องการ

บริษัทก่อสร้างในทำนองเดียวกัน บริษัทก่อสร้างก็ชอบตัวเลือกการเช่ารถฟอร์คลิฟท์มากกว่า เนื่องจากต้องย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เนื่องจากรถยกอาจไม่ใช่หนึ่งในยานพาหนะที่ใช้กันมากที่สุดโกดังขนาดเล็กให้เช่าในฟลีทของพวกเขา พวกเขาจึงลงเอยด้วยการขนส่ง จ่ายค่าบำรุงรักษา ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ ประกันภัย โกดังขนาดเล็กให้เช่าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อให้มีรถยกที่ใช้ในโครงการเฉพาะเท่านั้นอุปกรณ์เพิ่มเติมเจ้าของคลังสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากสถานที่จัดเก็บและผู้ค้าส่งแล้ว ยังใช้รถยกอย่างครอบคลุม สำหรับพวกเขา

การซื้ออุปกรณ์เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล โกดังขนาดเล็กให้เช่าแต่อาจมีบางครั้งที่พวกเขาต้องการมากกว่าที่มีอยู่ ในช่วงเวลาดังกล่าว พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ได้ โกดังขนาดเล็กให้เช่าและจ่ายเฉพาะช่วงการใช้งานเท่านั้น อุปกรณ์ถูกส่งไปยังพวกเขา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการขนส่งเพิ่มเติมไปยังสถานที่รถยกที่ให้เช่ามีทั้งแบบไฟฟ้า แอลพีจี หรือดีเซล รถยนต์ดีเซลและแอลพีจีไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารเนื่องจากการปล่อยมลพิษ

เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อและเช่า เจ้าของบริษัทอาจเลือกใช้อย่างหลัง

คลังสินค้าที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในร่มและกลางแจ้งอาจไม่ต้องการซื้อประเภทกลางแจ้งเพราะไม่ได้ใช้บ่อย ในกรณีนี้ ตัวเลือกการเช่าก็สมเหตุสมผลกว่าโกดังขนาดเล็กให้เช่าเช่นกันประหยัดเงินรถยกใหม่มักมีราคาแพง และเมื่อต้องพิจารณาเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และลำดับความสำคัญของบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อและเช่า เจ้าของบริษัทโกดังขนาดเล็กให้เช่า ราคาถูก อาจเลือกใช้อย่างหลังได้ดีมาก เนื่องจากลดแรงกดดันต่องบประมาณใน ในระยะยาว ไม่ต้องสงสัย มีบางครั้งที่การซื้อเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของการเช่า เช่น หักภาษีได้ 100% ไม่มีค่าเสื่อมราคา โกดังขนาดเล็กให้เช่าและยานพาหนะค่อนข้างใหม่ที่สามารถเช่าได้เพียงเศษเสี้ยวของต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การเช่ารถยกอาจเป็นทางเลือกเดียวที่ทำได้

Comments are closed.