18 Janก๊าซพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมน้ำมัน

ด้วยการล่มสลายทั่วโลก ผู้คนจำนวนมากได้เปิดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสุขภาพ การควบคุมมลพิษ และอื่นๆ อาชีพที่โดดเด่นที่สุดที่ได้รับเสียงปรบมืออย่างเต็มเปี่ยมคือก๊าซพิเศษ GAS ENGINEERINGสามารถเลือกเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรปริญญาสาขาวิศวกรรมก๊าซได้ พวกเขาได้รับการรับรองจากรัฐบาลและมีสถาบันเอกชนหรือสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก๊าซพิเศษซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้

ด้วยความต้องการอย่างต่อเนื่องของวิศวกรในอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษสถาบันบางแห่งจึงเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ก๊าซพิเศษเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมน้ำมัน หลักสูตรนี้สำหรับหนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีคือสองภาคเรียน ก๊าซพิเศษการฝึกปฏิบัติจะได้รับพร้อมกับการเรียนรู้ นักศึกษาต้องไปภาคสนามสัปดาห์ละครั้งและได้รับประสบการณ์ตรงควบคู่ไปกับการเรียนรู้

ก๊าซพิเศษ

การเรียนในห้องเรียนและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งให้ความรู้เชิงปฏิบัติ

ภาคทฤษฎีวิศวกรก๊าซเหล่านี้สามารถออกใบรับรองน้ำมันก๊าซเท่านั้น วิศวกรเหล่านี้จะจัดการกับน้ำมันดิบ การขุดเจาะ การติดตั้งบ่อน้ำ การสกัดน้ำมันดิบ และการเตรียมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ เช่น ก๊าซพิเศษน้ำมันเบนซิน ก๊าซ น้ำมันก๊าด เป็นต้น อุตสาหกรรมเหล่านี้ก๊าซพิเศษต้องการรับสมัครบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมากกว่าที่จะจ้างบริการและวิศวกรเพื่อตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบความปลอดภัยและก๊าซพิเศษการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมกำลังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมก๊าซ เนื่องจากก๊าซเป็นสารไวไฟสูง และความประมาท

อาจทำให้เกิดผลร้ายแรง พนักงานจึงไม่มีเวลาเรียนรู้ผ่านวิธีการลองผิดลองถูก ก๊าซพิเศษมีสถาบันรับรองมาตรฐานก๊าซพิเศษที่เปิดสอนหลักสูตรที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ ได้แก่ ก๊าซพิเศษการเรียนในห้องเรียนและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งให้ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของก๊าซ การวัด การควบคุม ก๊าซพิเศษสถาบันบางแห่งแนะนำให้มี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมใด ๆ หรือประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำสองปีเมื่อพิจารณาจากความต้องการของวิศวกรและช่างผู้ชำนาญในอุตสาหกรรมก๊าซแล้ว ค่ายฝึกจะจัดขึ้นและหลักสูตร การสอน

สถาบันที่มีชื่อเสียงยังช่วยให้นักเรียนได้ตำแหน่งในบริษัทก๊าซ

วิธีการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่ผู้สมัครสามารถฝึกฝนทักษะได้อย่างทั่วถึง ก๊าซพิเศษทำให้การฝึกอบรมสนุกสนานและให้ความรู้ในเวลาเดียวกัน พวกเขามีอุปกรณ์ภาพและเสียง อุปกรณ์ช่วยฝึกอบรมและวัสดุ อุก๊าซพิเศษปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ก๊าซ กล่าวง่ายๆ ก็คือ พวกเขาให้โอกาสในการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปใช้ในด้านสภาพแวดล้อมของก๊าซที่มีชีวิต มีโอกาสได้งานที่ดีมากในอุตสาหกรรมนี้ สถาบันที่มีชื่อเสียงยังช่วยให้นักเรียนได้ตำแหน่งในบริษัทก๊าซ

หรือผู้ให้บริการที่ดี พวกเขายังช่วยให้พวกเขาลงทะเบียนใน CORGI ก๊าซผสมพิเศษ เนื่องจากวิศวกรเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ดี คุณควรติดต่อพวกเขาเพื่อขอรับการตรวจสอบความปลอดภัยของก๊าซประจำปีสำหรับใบรับรองก๊าซเท่านั้นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบางประการหากคุณได้กลิ่นก๊าซที่สถานที่ของคุณ ก๊าซพิเศษก่อนอื่นให้เปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมด ปิดการจ่ายน้ำมัน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ และติดต่อผู้ให้บริการของคุณทันทีเพื่อส่งวิศวกรของเขาทันที

อ่านเพิ่มเติม  http://www.gas.linde.co.th/th/products_and_supply/special ity_gas_equipment/specialty_gases/index.html

 

Comments are closed.